Vlaanderen

Vlaanderen stimuleert als knooppunt tussen samenleving en beleid de ontwikkeling van culturele en sociale ruimtes, met de blik op de lange termijn. Onder knooppunt verstaan ze: een centrum van kennis en expertise dat mensen, tendensen en ideeën uit de samenleving samenbrengt, denksporen ontwikkelt en helpt omzetten in beslissingen met een culturele impact. Onder culturele ruimtes verstaan ze: mentale en fysieke ruimtes waar individuen en groepen (van jong tot oud) – in een grote dynamiek en onderlinge verwevenheid – uitdrukking geven aan cultuur (in zijn breedste zin), op allerlei manieren en onder allerlei vormen; ruimtes ook waarin een ‘cultureel (zelf)bewustzijn’ leeft. Onder sociale ruimtes verstaan ze: mentale en fysieke ruimtes waarbinnen mensen (van jong tot oud) op verschillende manieren met elkaar in dialoog en interactie gaan en participeren aan de samenleving. Onder stimuleren verstaan ze: er mee voor zorgen dat bestaande ideeën en initiatieven opgepikt worden en gerealiseerd kunnen worden of dat nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan en zich kunnen ontwikkelen. Dit doen we door te inspireren, te faciliteren (financieel of op andere wijze te ondersteunen) en advies te verlenen. Als voortrekker bouwt Vlaanderen aan een creatief en inspirerend Vlaanderen, waar iedereen (van jong tot oud) cultuur kan beleven, maken en delen.

Vlaanderen

contactinformatie
Arenbergstraat 9
1000 Brussel,
Belgium
02 553 69 77